Arbetsgrupp för utbildning Grupp 1

Arbetsgruppens mål är att på kort sikt arbeta fram RACT-utbildningar med samma mål. Primärt fokuseras på att arbeta fram gemensamma nationella lärandemål. De gemensamma utbildningarna gör det möjligt att lång sikt arbeta för en certifiering. Gruppen kommer inledningsvis arbeta via telefonmöten och mailkontakt.

Är du intresserad av delta i det arbetet, kontakta Stefan Malmström på mail:stefan.malmstrom@cognidea.se