Styrelsen för   Nationella rådet för Resursgrupps-ACT (och liknande modeller)  

Dessa personer valdes för styrelsen vid rådets årsmöte 2019-05-09

Nisse Berglund:    nisse.berglund@mediamail.nu    ordförande                    Socionom/familjeterapeut som arbetat med resursgrupper  sedan slutet av 80-talet. Stockholmare som de senaste åren mest verkat i Halland och i vgregionen.

Emilia Magdeus:   emilia.magdeus@orebro.se    vice ordförande

Cecilia Fjellsson:  cecilia.fjellsson@vgregion.se   kassör                              Metodhandledare och implementeringsstöd för RACT Kungälvs sjukhus VGR

Maria Sundholm: maria.sundholm@forshaga.se                                              Vård och stödsamordnare och Ract-handledare –  Forshaga kommun socialpsykiatri.

Nils Sjöström;       nils.sjostrom@vgregion.se

Sonny Wåhlstedt,   sonny@nsphig.se                                                                    Ordförande NSPHiG

Stefan Malmström, stefan.malmstrom@evidens4u.se      Lärare inom Case management/ RACT. Metodhandledare Case management/ RACT. Högskolan Evidens

Mats Borell,  mats@borellme.se           Psykolog samt adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet. Forskar inom område funktionsnedsättningar. Mats har genom Borell psykologi & arbetsterapi AB sedan 2004 genomfört utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter

Johan Landström Flink johan.landstrom-flink@kau.se            Universitets adjunkt på karlstads universitet,socionom, case manager och även handledare i RACT

Dag Andersson,     dag.andersson@vgregion.se  Webmaster Arbetar i Västra Götaland med utbildning, handledning och metodimplementering kring RACT, ESL och brukarinflytande