Styrelsen för   Nationella rådet för Resursgrupps-ACT (och liknande modeller)  

Dessa personer valdes för styrelsen vid rådets årsmöte 2020-04-14

Cecilia Fjelsson cecilia.fjellsson@vgregion.se                     Ordförande 

Raluca Stancu:   raluca.stancu@orebro.se                          Vice ordförande & webmaster                   Socionom, enhetschef inom Socialpsykiatri Örebro kommun

Maria Sundholm: maria.sundholm@forshaga.se                Medlem & valberedning                                Vård och stödsamordnare och Ract-handledare –  Forshaga kommun socialpsykiatri.

Sonny Wåhlstedt,   sonny@nsphig.se                                      Medlem                                                          Ordförande NSPHiG    

Mats Borell,  mats@borellme.se                                                 Medlem                                                               Psykolog samt adjunkt i psykologi . Forskar inom område funktionsnedsättningar.  Genomför utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter

Johan Landström Flink johan.landstrom-flink@kau.se      Kassör                                               Universitets adjunkt på karlstads universitet,socionom, case manager och även handledare i RACT