Styrelsen för   Nationella rådet för Resursgrupps-ACT (och liknande modeller)  

Dessa personer valdes för styrelsen vid rådets årsmöte 2019-05-09

Nisse Berglund:    91berglund@telia.com               ordförande

Emilia Magdeus     emilia.magdeus@orebro.se    vice ordförande

Cecilia Fjellsson:   cecilia.fjellsson@vgregion.se   kassör

Maria Sundholm : maria.sundholm@forshaga.se

Vård och stödsamordnare och Ract-handledare –  Forshaga kommun socialpsykiatri.

Nils Sjöström;        nils.sjostrom@vgregion.se

Sonny Wåhlstedt,   sonny@nsphig.se

Stefan Malmström, stefan.malmstrom@evidens4u.se

Lärare inom Case management/ RACT. Metodhandledare Case management/ RACT. Högskolan Evidens

Mats Borell,           mats@borellme.se

Psykolog samt adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet. Forskar inom område funktionsnedsättningar. Mats har genom Borell psykologi & arbetsterapi AB sedan 2004 genomfört utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter

Johan Landström Flink johan.landstrom-flink@kau.se

jobbar som universitets adjunkt på karlstads universitet .jag är socionom, case manager och även handledare i RACT

Dag Andersson,     dag.andersson@vgregion.se  Webmaster