Styrelsen för   Nationella rådet för Resursgrupps-ACT (och liknande modeller)  

Dessa personer valdes in i styrelsen vid rådets första formella möte

i Karlstad, den 13 mars 2018 till årsmötet 2019

Nisse Berglund,     91berglund@telia.com                  ordförande

Nils Sjöström,        nils.sjostrom@vgregion.se           vice ordförande

Liselotte Sjögren,   Liselotte.sjogren@akademiska.se

Marie Adolfsson,    Marie.adolfsson@attention.se

Sonny Wåhlstedt,   sonny@nsphig.se

Stefan Malmström, stefan.malmstrom@evidens4u.se   kassör

Mats Borell,           mats@borellme.se

Lars Erdner,         lars.erdner@ifscs.se

Jörgen Klingborg,  jorgen.klingborg@orebro.se,

Dag Andersson,     dag.andersson@vgregion.se  Webmaster