Arbetsgrupp för peer support Grupp 3

 

Peer support ska in som en naturlig del i Resursgrupps-ACT. Hur får vi in detta som en naturlig del? Precis som vi har brukare, närstående och professionella i resursgruppen ska vi också erbjuda peer support. Arbetsgruppen ska snickra på ett förslag hur detta kan se ut.

 

Kontaktperson: Sonny Wåhlstedt sonny@nsphig.se