Arbetsgrupp för peer support

Precis som vi har brukare, närstående och professionella i resursgruppen ska vi också kunna erbjuda peer support. Arbetsgruppen ska snickra på ett förslag hur detta kan se ut.

Peer support ska in som en naturlig del i Resursgrupps-ACT. Hur får vi in detta som en naturlig del?

Kontaktperson: Sonny Wåhlstedt sonny@nsphig.se

Läs om Peer Support