Denna hemsida är till för oss som arbetar inom ramen för Resursgrupps-ACT.  Vi som utbildar oss inom eller får stöd och hjälp inom ramen för Resursgrupps-ACT.

Förhoppningen är att hemsidan ska presentera nyheter,  ge möjlighet till att utbyta erfarenheter och även tillhandahålla material som utvecklats inom området.

 

Webmaster: Dag Andersson