Nyhet jan 2019:   RACT.se vill finnas med i lämpliga sociala medier. För detta behövs en  arbetsgrupp. Vi vill att du som har ideer kan hjälpa till i en arbetsgrupp för sociala medier?  Skicka ett mail till:  info@ract.se eller skriv  här på hemsidan under fliken kontakt.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nyhet dec 2018: Medlemskap var under 2018  kostnadsfritt. Styrelsen behöver betala för hemsidan, postgiro m.m.   Eftersom RACT-rådet inte haft några inkomster så har utgifterna hittills bekostats av ideella bidrag från enskilda i styrelsen och från viss företagssponsring. Styrelsen beslutade 30 nov 2018 att:

Ett medlemskap i Nationella rådet för Resursgrupps-ACT  kostar från 1/1 2019  100 kr/år

Medlemskap för studenter/brukare/anhöriga, samt medlemmar i brukarföreningar kostar 50 kr/år

Stödmedlemskap kostar 300 kr eller valfritt högre belopp.

Årsavgiften sätts in på bankgiro 5274-1931. Skriv ditt namn, e-mailadress,  var du är anställd eller din adress, samt även ”årsavgift 2019” i meddelandefältet. Du får gärna fylla i telefonnummer