Webbinarium: Länk till webbinarium

Webbinarium

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RACT  på Facebook

 

Ulf Malm skriver om ”Att vara läkare för personer med svåra psykiska sjukdomar”. Texten hittar du under arbetsgrupp: Läkarstöd

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Namn på metodhandledare i RACT och förklaringar av olika begrepp kring metodstöd och handledning hittar du vid fliken:  Arbetsgrupp Metodhandledning

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nyhetsbrev 2019 nr 4 Oktober 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sök kunskap i Nationella Vård- och insatsprogram: Här hittar du bra samlad information kring psykiatri och rekommenderade metoder. Välbehövlig och användbar kunskap oavsett om du möter personer med psykisk ohälsa inom skolan, socialtjänsten eller specialistpsykiatri. Här hittar du mycket information om RACT (användningsområden och målgrupper):

https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstaand/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ny styrelse för RACT-rådet: Läs nyhetsbrev juni 2019

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nyhet april 2019: Årsavgiften för medlemmar i rådet för R-ACT kan nu betalas via                                                                                                                          swish: Nr: 1236860761 eller bankgiro: 5274-1931.

Ett medlemskap i Nationella rådet för Resursgrupps-ACT  kostar från 1/1 2019  100 kr/år. Medlemskap för studenter/brukare/anhöriga, samt medlemmar i brukarföreningar kostar 50 kr/år. Stödmedlemskap kostar 300 kr eller valfritt högre belopp

Ange namn, e-postadress, var du är anställd och/eller din adress. Skriv Årsavgift 2019 i meddelandefältet.   Du får gärna ange telefonnummer

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nyhet jan 2019:   RACT.se vill finnas med i lämpliga sociala medier. För detta behövs en  arbetsgrupp. Vi vill att du som har ideer kan hjälpa till i en arbetsgrupp för sociala medier?  Skicka ett mail till:  info@ract.se eller skriv  här på hemsidan under fliken kontakt.

Nyhet dec 2018: Medlemskap var under 2018  kostnadsfritt. Styrelsen behöver betala för hemsidan, postgiro m.m.   Eftersom RACT-rådet inte haft några inkomster så har utgifterna hittills bekostats av ideella bidrag från enskilda i styrelsen och från viss företagssponsring. Styrelsen beslutade 30 nov 2018 att:

Ett medlemskap i Nationella rådet för Resursgrupps-ACT  kostar från 1/1 2019  100 kr/år

Medlemskap för studenter/brukare/anhöriga, samt medlemmar i brukarföreningar kostar 50 kr/år

Stödmedlemskap kostar 300 kr eller valfritt högre belopp.

Årsavgiften sätts in på bankgiro 5274-1931. Skriv ditt namn, e-mailadress,  var du är anställd eller din adress, samt även ”årsavgift 2019” i meddelandefältet. Du får gärna fylla i telefonnummer

Webbinarium