Arbetsgrupp för metodhandledning Är du intresserad av att utveckla och utbyta erfarenheter kring hur man metodhandleder i Resursgrupps-ACT?

Anmäl dig till Kontaktperson: Cecilia Fjellsson:  cecilia.fjellsson@vgregion.se

—————————————————————————————————————————————————                                                                                  Vi skiljer på Metodstöd, Metodhandledning och Handledning enligt RACT:  

RACT-Metodstödjare – Har fördjupad kunskap i RACT-processen samt i att hantera manual samt arbetsblad. Pedagogiska färdigheter för att kunna förklara och stötta andra inom den egna arbetsgruppen i att använda materialet. Härutöver har metodstödjaren helt naturligt stor förståelse för lokal tillämpning och anpassning till lokala förutsättningar i form av verksamhetens övriga rutiner och kan stötta implementering. Metodstödjaren har inga formella mandat för beslut eller chefsuppgifter, fokus ligger på inspiration, praktisk vägledning, uppföljning samt mentorskap. Arbetet sker i samarbete med och på uppdrag av chef. Metodstödjaren stöttar chef och verksamhet att hantera hinder samt eventuella motstridiga rutiner och riktlinjer i verksamheten. Arbetet genomförs på sätt som passar verksamheten. Antingen på särskilt anpassade tider, men oftare under sedvanliga moment i vård/stödprocessen.

RACT-Metodhandledare arbetar med metodhandledning av andra arbetsgrupper än sin egen. Metodhandledarens uppdrag inrymmer pedagogisk tillämpning, utbildning, färdighetsträning samt kvalitetsarbete. I metodhandledning ingår såväl metod- samt ärendehandledning, dock med uttalat fokus på implementering av metodiken på ett metodtroget sätt. Metodhandledare arbetar med metodhandledning av andra arbetsgrupper än sin egen.

Handledning utifrån RACT – ärendebaserad med metodologisk utgångspunkt från strategierna inom RACT. Fokus på tillämpning av analysmetoder (diagnostik – beteendeanalys – funktionsnedsättningar) samt utvecklande av professionell empatisk förståelse för brukarens behov. Handledaren utgår från lämplig och tydlig handledningsmodell som ger plats för gemensam inlärning samt fördjupad förståelse.

Såväl metodhandledning samt handledning regleras av Tydlig överenskommelse/”kontrakt”  mellan respektive uppdragstagare och aktuella verksamheter.

 

RACT- Metodhandledare som är medlemmar i RACT-rådet: Dessa är väl insatta i RACT och erfarna som metodhandledare.

Samtliga kan efter överenskommelse ta uppdrag runt om i landet

Stefan Malmström,   stefan.malmstrom@evidens4u.se     Västsverige,

Cecilia Fjellsson    cecilia.fjellsson@vgregion.se                    Västsverige

Johan Landström Flink johan.landstrom-flink@kau.se     Örebro

Maria Sundholm: maria.sundholm@forshaga.se                   Värmland

Mats Borell     mats@borellme.se                                                Stockholm

Dag Andersson    dag.andersson@vgregion.se                        Västsverige

Om du är handledare i RACT och vill finnas med på denna lista kontakta: Cecilia Fjellsson: cecilia.fjellsson@vgregion.se