Arbetsgrupp för metodhandledning Grupp 2

En diskussion har förts om att försöka ta fram förslag på vad som ska eller bör ingå i metodhandledning/metodstöd för Resursgrupps-ACT. Arbetsgruppen kommer att diskutera och ta fram instruktioner eller kanske en manual för metodhandledning, så att denna ser ungefär likadan ut var än i landet man får handledning eller stöd

 

Kontaktperson: Mats Borell mats@borellme.se