Arbetsgrupp för implementering Grupp 4

 

Tanken med denna arbetsgrupp är t ex att försöka skriva ned eller göra en kort skrift eller handbok om implementering. Vad ska man tänka på när man inför en ACT-modell? Vilka steg bör finnas med? Vilken kompetens bör finnas? Och hur kan en lämplig implementeringsorganisation se ut? Det är bara några av de frågor vi stöter på när vi är ute och undervisar, som vi vill kunna sätta skrift på som stöd.

 

Kontaktperson: Nisse Berglund 91berglund@telia.com