Resursgruppspaket 1.0 och 2.0 vid svåra psykiska sjukdomar

Referenslista – Ett samstämmigt kunskapsunderlag

Forskning visar att vård, behandling och sociala insatser genom resursgruppspaket 1.0 leder till bättre effekter än bästa praxis vid schizofreni. Kunskapsunderlaget är samstämmigt (1-6) och ger belägg för god överförbarhet till svenska förhållanden. Schizofreni är ett typexempel på ett svårt psykiskt sjukdomstillstånd. Resursgruppspaket 1.0 har ett starkt vetenskapligt underlag enligt GRADE-systemet.

Styrning och förnyelse av verksamheter och leds bäst genom processbaserad utveckling. Vård och stöd för patienter med svåra psykiska sjukdomar som ofta har stora och sammansatta behov kräver en integrering av sjukvård och socialtjänst (7-12).

 1. Interventions-/behandlingsstudier.* Underlaget består av 17 effektstudier, sex RCT och elva observationsstudier. För referenser till publikationer var god se Referens 3!
 2. Två kvalitativa studier.
 3. Malm U, Lundin L, Rydell P, Nordén T, Norlander T. Resource group ACT (RACT) – A review of an integrated approach to psychoeducation of individual families involving the patient. International Journal of Mental Health, 44:4, 269-276, 2015.
 4. Brain C. Cognition, adherence and stigma in schizophrenia. The COAST study. Thesis. University of Gothenburg, 2014.
 5. Nelson CN, Batalden PB, Godfrey MM. Quality by Design. A clinical microsystems approach. Jossey-Bass, San Francisco, 2007.
 6. Jonsson, J, & Malm, U. The social network resource group in Sweden: a major ingredient for recovery in severe mental illness. In Family Interventions in Mental Illness, Lefley HP & Johnson D (eds.). Westport Conn: Praeger Publications, 2002.
 7. Malm U. Implementering av evidens-baserad praktik för patienter med svåra psykiska besvär – den nya tidens evidensbaserade psykiatri: vad ska ingå? Best Practice, 12-17, 2012.**
 8. Kall W. The governance gap. Central-local steering & mental health reform in Britain and Sweden. Thesis. Uppsala University, 2010.**
 9. Ljungberg A & Larsson E. Processbaserad utveckling. Varför-Vad-Hur? Student- litteratur, Lund, 2012.
 10. What is person-centred care and why is it important? Health Innovation Network (HIN). https://healthinnovationnetwork.com
 11. Designing a high-performing health-care system for patients with complex needs. Ten recommendations for policymakers. The Commonwealth Fund. Expended and revised edition, September 2017.
 12. Berglund N, Vahlne J-O, Edman Å. Family interventions in schizophrenia.Soc Psych Epidem (2003) 38: 116-121.
 13. Manual Resursgrupps-ACT. e-Arbetsbok. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017.

Fler referenser på begäran.

*Forskning i Sverige visade bestående signifikanta förbättringar av social funktion och patientnöjdhet i jämförelse med ett program för bästa praxis som integrerade case management, läkemedelsbehandling, familjeinterventioner, social träning, samt fysio- och psykoterapier.

**enbart rekommendationer och råd räcker inte som styrmedel.