Arbetsgrupperna inom det Nationella Rådet för R-ACT och liknande modeller.

 

Sex olika arbetsgrupper, som just nu kommit lite olika långt i sitt arbete. Några har startat upp och några ska startas upp. Fler kan startas. Arbetsgrupperna välkomnar intresserade

 

Arbetsgrupp för utbildning Grupp 1

Arbetsgrupp för metodhandledning Grupp 2

Arbetsgrupp för peer support Grupp 3

Arbetsgrupp för implementering Grupp 4

Arbetsgrupp för definitioner Grupp 5

Arbetsgrupp för läkarstöd Grupp 6