Arbetsgrupp för läkarstöd Grupp 6

 

Denna grupp är en fast grupp som redan är igång. Troligtvis kommer resultatet bli en essä med exempel på hur olika läkare gör eller hur man som läkare kan göra i olika situationer i resursgruppen- Goda exempel med mera.