Arbetsgrupp för läkarstöd

Kontaktperson:  Nisse Berglund:  n nisse.berglund@mediamail.nu

Ulf Malm har inför symposiet ”Att vara läkare för personer med svåra psykiska sjukdomar”,  på Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg torsdagen den 12.3 2020 skrivit en text som han gärna vill ha synpunkter på:

Läkare för SMI 27.2.2020

Skicka kommentarer och frågor till: ulf.malm1@gmail.com