Arbetsgrupp för definitioner Grupp 5

 

Denna arbetsgrupp ska titta närmare på några av de ord och definitioner vi ofta använder oss av. Tanken är att vi helst nationellt, eller till och med internationellt, ska vara överens om hur t ex case manager eller resursgrupp ska definieras.

 

Kontaktperson: Lars Erdner   lars.erdner@ifscs.se