Vi tänker att man borde passa på nu under CovidStilleståndet när det inte går att resa, träffas personligen eller införa ny verksamhetsförändrande metodik. Vi har bildat en personlig Ad Hoc grupp som ska mötas på Zoom fyra gånger och diskutera tre teman: 1) Läkarens roll i psykiatriska öppenvårdsteam, 2) Skulle läkare kunna bli förändringsledande, och 3) Utnyttja att det utvecklats digitala system för att förbättra vården.

Det särskilda ändamålet är att ta ställning till om en nationell arbetsgrupp alternativt etisk kommitté med mandat från Svenska Psykiatriska Föreningen borde bildas för att genomföra en verklig psykiatrireform för patienter med långvariga svåra psykiska sjukdomar.

Ska vi psykiatriker implementera och skala upp en kombination av evidens- och rättighetsbaserad behandling!?

Mikrosystem

Den nyskapande idén om mikrosystem bygger på ett internationellt forskningsprojekt om ”world´s best-of-the-best service organizations”. Senare studerade en forskargrupp i Dartmouth 20 av de bästa ”health care performers” i Nord- amerika. Man fann att de bästa alltid var organiserade runt frontlinjen där utförarna mötte sina patienter. Idén var förbluffande enkel: mikrosystemet.

Ett kliniskt mikrosystem är ett ”health care performance” team som består av patienten, närstående, och professionella. Med utgångspunkt i sitt sociala nätverk (se bilden!) utser patienten (personen i förgrunden) de resurspersoner som ska ingå. Vanligen består ett sådant team av 5-7 personer.

 

 

 

 

 

 

Ulf Malm skriver om en nybildad grupp Ad Hoc grupp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *