Välkommen!

Du har kommit till hemsidan för det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller. Här kan du läsa om RACT, ACT, FACT och liknande integrerande och återhämtningsinriktade arbetsformer för personer med allvarlig psykisk ohälsa. Du hittar information om utbildning, handledning, implementering och införande av modellerna, samt om brukarstyrning, peer support och Vård- och stödsamordning / Case management.

Webmaster: Raluca Stancu